Kære kollega
– her er samlet en række skærmbilleder fra min egen ansøgning om tillægsvederlag hos VISDA.
Tanken er, at med dem kan du gøre dig bekendt med processen, inden du selv går i gang.

Hvis du vil se de samme sider 'live', kan du blot klikke på den aktive registreringsside: reg.visda.dk/itg
Duskal bruge dit nem-ID for at komme ind på systemet.
Du behøver ikke udfylde hele skemaet på én gang. Hvis du er begyndt at taste oplysninger ind, kan du godt logge af og logge på igen senere for at fortsætte eller rette i oplysningerne.
Du kan tilføje, rette og korrigere dine ansøgningsdata indtil d. 31. marts 2022, hvor portalen lukker for tilgang.

Selvom du ansøgte sidste år, skal du alligevel huske at gå ind på systemet og opdatere/bekræfte dine oplysninger.
Systemet er sat op, så det husker dine indtastninger i gruppe 3 og 4.
Andre felter derimod skal udfyldes på ny, fordi de vedrører det, som er nyt siden sidste år. (fx evt. indtægsforhold)

For at kunne modtage vederlag i 2022 skal du huske at logge på inden 31. marts og godkende ansøgningen.
Også selvom du ikke har nye/opdaterede oplysninger.


Her følger mine skærmbilleder med mine kommentarer. De er fra 2020, så nogle ser lidt anderledes ud i dag. I gruppe 1 og 2 skal du f.eks. angive den %-vise fordeling af dit tidsforbrug.
Der er 23 skærmbilleder, men afhængigt af din produktion, får du kun brug for nogle af dem.
Ingo Milton, 6. feb. 2019, revideret 6. jan. 2020 og 15. marts 2022


1) Når man klikker på: reg.visda.dk/itg
begynder man på velkomstsiden. Giv dig tid at læse den:2) På næste side fortæller man hvem man er:3) Herefter følger rækken af de fire grupper man kan registrere sig i.
GRUPPE 1 skal du kun bruge, HVIS du i 2020 har afsat værker, som IKKE er publiceret i avis, blad, bog eller tegneserier – læs 'Vejledning til de enkelte felter' ... princippet er, at du angiver, hvad du har tjent i 2020 på egne, selvstændigt skabte, originale værker, som er offentlig publiceret.
Angivelsen kan opdeles indenfor 3 underkategorier og man beder om, at du opgive ca. antal illustrationer og navn/webadresse på dine vigtigste kunder/publiceringer.


4) Hvis du ikke pt arbejder indenfor GRUPPE 1, flytter du den blå knap fra 'Ja' til 'Nej' og får så et felt til at angive dit seneste aktive indtægtsår sammen med indtægten (her i mit tilfælde er der tale om to plakater for et børneteater i 2009):


5) Hvis du slet ikke arbejder indenfor GRUPPE 1, flytter du også den næste blå knap fra 'JA' til 'Nej', og klikker på 'Næste':

6) Så følger GRUPPE 2. Den er opbygget på samme måde. Her drejer det sig blot om værker indenfor indenfor Avistegning og Bladillustration:

7) Hvis du ikke pt arbejder indenfor GRUPPE 2, flytter du den blå knap fra 'Ja' til 'Nej' og får så et felt til at angive dit seneste aktive indtægtsår sammen med indtægten:

8) Hvis du slet ikke arbejder indenfor GRUPPE 2, flytter du også den næste blå knap fra 'JA' til 'Nej', og klikker på 'Næste':

9) Så følger GRUPPE 3. Her drejer det sig om værker indenfor bogillustration, og den er opbygget på en helt anden måde. Her er det ikke din indtægt for givne år, men din samlede produktion til dato, du bliver bedt om at angive.
Heldigvis kan du tage udgangspunkt i din titelliste fra biblioteksafgiften.

Når du er tilmeldt biblioteksafgift, modtager du hvert år i april måned en titelliste i eBoks sammen med brevet om den årlige udbetaling af bibliotekspenge.
Hvis du angiver at du har illustrationer i titler på din titelliste (undervisningstitler eller ikke-undervisningstitler) beder vi om, at du uploader din seneste titelliste ved hjælp af knappen 'Upload fil' nederst på siden.
For ansøgninger i 2022 bedes du således uploade titellisten som du modtog i din e-boks t fra Slots- og Kulturstyrelsen d. 7. april 2021.
Har du ikke adgang til din titelliste kan du kontakte Kulturstyrelsen på litt@slks.dk og bede om at få titellisten tilsendt ved at oplyse dit forfatternummer. 

Derefter uploader du din titelliste til VISDA ved hjælp af knappen 'Upload fil' nederst på siden.
----
Læs i øvrigt under 'Vejledning til enkelte felter' hvordan du optæller dine illustrationer i titlerne på listen (eksempel følger ...)


10) Min egen lille værkliste ser således ud, men der skal luges ud i titlerne, for vi tæller kun illustrationer, og de skal kun tælles med een gang ...

11) Her har jeg udstreget de linier, som ikke skal tælles med (dobbelt registreringer, genudgivelser i andet udstyr, genudgivelser i antologier, bøger jeg har skrevet men ikke illustreret) ...

12) Og her har jeg så optalt antallet af illustrationer i hver enkelt titel (hvis du har mange titler på din liste,
kan du nøjes med en tilnærmet optælling (se vejledning)). Jeg har delt optællingen op i undervisningstitler,
ikke-undervisningstitler og tegneserier (se vejledning).
Sammentællingerne nederst overfører jeg til angivelses siden.


13) Der er også muligt at tilføje titler man har illustreret, men som ikke optræder på ens biblioteks værkliste. I mit tilfælde drejer det sig om titler, hvor jeg har illustreret forsiderne. Jeg skrev dem ned incl. ISBN på forhånd, så jeg kunne udfylde felterne med 'klip' og 'sæt ind':

14) Da jeg var færdig med GRUPPE 3 så den således ud.
Nederst klikkede jeg på 'Upload fil' og angav stien til min titelliste-PDF, så den blev uploaded, når jeg senere klikkede 'Godkend'.


15) Hvis du ikke pt arbejder indenfor GRUPPE 3, flytter du den blå knap fra 'Ja' til 'Nej' og får så et felt til at angive dit seneste aktive produktionsår sammen med din produktion af bogillustrationer:

16) Hvis du slet ikke arbejder indenfor GRUPPE 3, flytter du også den næste blå knap fra 'JA' til 'Nej', og klikker på 'Næste':

17) Så følger GRUPPE 4. Her drejer det sig om værker indenfor tegneserier, og den er opbygget på samme måde som GRUPPE 3, (blot uden speciel kategori til 'undervisnings tegneserier').
Også her tager du udgangspunkt i din titelliste fra biblioteksafgiften.

Når du er tilmeldt biblioteksafgift, modtager du hvert år i april måned en titelliste i eBoks sammen med brevet om den årlige udbetaling af bibliotekspenge.
Hvis du angiver, at du har illustreret tegneserie-titler på din titelliste beder vi om, at du uploader din seneste titelliste ved hjælp af knappen 'Upload fil' nederst på siden.
For ansøgninger i 2022 bedes du således uploade titellisten som du modtog i din e-boks t fra Slots- og Kulturstyrelsen d. 7. april 2021.
Har du ikke adgang til din titelliste kan du kontakte Kulturstyrelsen på litt@slks.dk og bede om at få titellisten tilsendt ved at oplyse dit forfatternummer. 

Derefter uploader du din titelliste til os ved hjælp af knappen 'Upload fil' nederst på siden.
----
Læs i øvrigt under 'Vejledning til enkelte felter' hvordan du optæller dine illustrationer i tegneserie-titlerne på listen:18) I mit tilfælde havde jeg allerede optalt antal illustrationer (dvs. antal ruder) i mine tegneserier, under forarbejdet til GRUPPE 3, så disse tal indførte jeg.
Hvis jeg f.eks. havde lavet web-tegneserier, som ikke stod på min biblioteks værkliste, kunne jeg have anført dem i felterne 'ej på værkliste'.
Allernederst angav jeg min titelliste-PDF med 'Upload fil' knappen (den samme PDF, som jeg angav under GRUPPE 3):


19) Hvis du ikke pt arbejder indenfor GRUPPE 4, flytter du den blå knap fra 'Ja' til 'Nej' og får så et felt til at angive dit seneste aktive produktionsår sammen med din produktion af tegneserie illustrationer (dette kan f.eks. benyttes af arvinger, som registrerer deres forældres produktion):


20) Hvis du slet ikke arbejder indenfor GRUPPE 4, flytter du også den næste blå knap fra 'JA' til 'Nej', og klikker på 'Næste':

21) Til slut underskriver du med flueben din 'tro-og-love' erklæring og tillader, at dine oplysninger registreres og opbevares. Klik på 'Næste'.

22) Inden din endelige godkendelse og indsendelse af dine oplysninger, får du en oversigt over dine indtastninger.
Her kan du også skrive evt. kommentarer.
Hvis det ser rigtigt ud, klikker du 'Godkend':

23) Til sidst ser du 'tak teksten', som også fortæller hvordan du kontakter VISDA, hvis du har rettelser til dine indtastninger:

God fornøjelse med din registrering!
Ingo Milton
6. februar 2019
revideret
6. januar 2020
revideret
15. marts 2022