Kære kollega
– her er samlet en række skærmbilleder fra min egen ansøgning om ophavsrets vederlag hos VISDA.
Tanken er, at med dem kan du gøre dig bekendt med processen, inden du selv går i gang.

Hvis du vil se de samme sider 'live', kan du blot klikke på den aktive registreringsside: reg.visda.dk/itg
Her ligger alle undersiderne som perler på en snor og du kan bevæge dig frem og tilbage mellem dem med 'næste' og 'tilbage' knapperne. Du kan indtaste og ændre helt uforpligtende. Hvis du ikke trykker på 'GODKEND' knappen på næstsidste side bliver alle dine indtastninger nemlig glemt, når du lukker browser vinduet.
Det betyder til gengæld, at NÅR du laver din egen, endelige registrering, kan du først lukke din browser, når du er helt færdig og har trykket på 'GODKEND' knappen. Herefter kan du ikke selv vende tilbage og ændre din ansøgning for i år (kun ved at ringe eller maile til VISDA).

Mit vigtigste råd er derfor, at du bør forberede og kalkulere dine data på forhånd, inden du går i gang med den endelige ansøgning. Hvis du laver dine noter på computeren kan du bruge 'klip' og 'sæt ind', når du udfylder de enkelte felter.
(VISDA arbejder på, at der i 2020 bliver en personlig log-ind funktion, så du ikke skal gen-indtaste dine 2019-data i 2020)

Her følger mine skærmbilleder med mine kommentarer. Der er 23 stk, men afhængigt af din produktion, får du kun brug for nogle af dem.
Ingo Milton, 6. feb. 2019


1) Når man klikker på: reg.visda.dk/itg
begynder man på velkomstsiden. Giv dig tid at læse den:2) På næste side fortæller man hvem man er:3) Herefter følger rækken af de fire grupper man kan registrere sig i.
GRUPPE 1 skal du kun bruge, HVIS du i 2017 har afsat værker, som IKKE er publiceret i avis, blad, bog eller tegneserier – læs 'Vejledning til de enkelte felter' ... princippet er, at du angiver, hvad du har tjent i 2017 på egne, selvstændigt skabte, originale værker, som er offentlig publiceret.
Angivelsen kan opdeles indenfor 3 underkategorier og man beder om, at du opgive ca. antal illustrationer og navn/webadresse på dine vigtigste kunder/publiceringer.


4) Hvis du ikke pt arbejder indenfor GRUPPE 1, flytter du den blå knap fra 'Ja' til 'Nej' og får så et felt til at angive dit seneste aktive indtægtsår sammen med indtægten (her i mit tilfælde er der tale om to plakater for et børneteater i 2009):


5) Hvis du slet ikke arbejder indenfor GRUPPE 1, flytter du også den næste blå knap fra 'JA' til 'Nej', og klikker på 'Næste':

6) Så følger GRUPPE 2. Den er opbygget på samme måde. Her drejer det sig blot om værker indenfor indenfor Avistegning og Bladillustration:

7) Hvis du ikke pt arbejder indenfor GRUPPE 2, flytter du den blå knap fra 'Ja' til 'Nej' og får så et felt til at angive dit seneste aktive indtægtsår sammen med indtægten:

8) Hvis du slet ikke arbejder indenfor GRUPPE 2, flytter du også den næste blå knap fra 'JA' til 'Nej', og klikker på 'Næste':

9) Så følger GRUPPE 3. Her drejer det sig om værker indenfor bogillustration, og den er opbygget på en helt anden måde. Her er det ikke din indtægt for givne år, men din samlede produktion til dato, du bliver bedt om at angive.
Heldigvis kan du tage udgangspunkt i din værkliste fra biblioteksafgiften.
Hvis du ikke allerede har din biblioteksværkliste, gør du således:

Du skal bruge dit forfatter nr., som står på de års-breve, du modtager fra Kunststyrelsen. 
Hvis du ikke lige kan finde dem, kan du hente seneste års-brev her:
https://www.e-boks.com/danmark/da
1) Her logger du på 'privat' med din NemID. 
2) I din indbakke går du til 12. april 2018 og åbner 'Opgørelse af biblioteksafgift 2018' fra Slots- og Kulturstyrelsen. 
3) Dit forfatter nr. står i klummen til højre på første side.
 
Når du kender dit forfatter nr. kontakter du Kulturstyrelsen:
via mail (litt@slks.dk)
eller telefon (33 73 33 14, Tove Marie Rosdal).
Her opgiver du navn og forfatter nr. og beder dem maile dig din titelliste (værkliste). 

Derefter uploader du din værkliste til os ved hjælp af knappen 'Upload fil' nederst på siden.
----
Læs i øvrigt under 'Vejledning til enkelte felter' hvordan du optæller dine illustrationer i titlerne på listen (eksempel følger ...)


10) Min egen lille værkliste ser således ud, men der skal luges ud i titlerne, for vi tæller kun illustrationer, og de skal kun tælles med een gang ...

11) Her har jeg udstreget de linier, som ikke skal tælles med (dobbelt registreringer, genudgivelser i andet udstyr, genudgivelser i antologier, bøger jeg har skrevet men ikke illustreret) ...

12) Og her har jeg så optalt antallet af illustrationer i hver enkelt titel (hvis du har mange titler på din liste,
kan du nøjes med en tilnærmet optælling (se vejledning)). Jeg har delt optællingen op i undervisningstitler,
ikke-undervisningstitler og tegneserier (se vejledning).
Sammentællingerne nederst overfører jeg til angivelses siden.


13) Der er også muligt at tilføje titler man har illustreret, men som ikke optræder på ens biblioteks værkliste. I mit tilfælde drejer det sig om titler, hvor jeg har illustreret forsiderne. Jeg skrev dem ned incl. ISBN på forhånd, så jeg kunne udfylde felterne med 'klip' og 'sæt ind':

14) Da jeg var færdig med GRUPPE 3 så den således ud.
Nederst klikkede jeg på 'Upload fil' og angav stien til min værkliste-PDF, så den blev uploaded, når jeg senere klikkede 'Godkend'.
Det allernederste felt: 'Antal titler på værkliste illustreret af mig' udfyldes med SUMMEN af de to ovenstående felter:
'Antal undervisningstitler på værkliste' + 'Antal ikke-undervisningstitler på værkliste. (I mit tilfælde 4 + 2 = 6).


15) Hvis du ikke pt arbejder indenfor GRUPPE 3, flytter du den blå knap fra 'Ja' til 'Nej' og får så et felt til at angive dit seneste aktive produktionsår sammen med din produktion af bogillustrationer:

16) Hvis du slet ikke arbejder indenfor GRUPPE 3, flytter du også den næste blå knap fra 'JA' til 'Nej', og klikker på 'Næste':

17) Så følger GRUPPE 4. Her drejer det sig om værker indenfor tegneserier, og den er opbygget på samme måde som GRUPPE 3, (blot uden speciel kategori til 'undervisnings tegneserier').
Også her tager du udgangspunkt i din værkliste fra biblioteksafgiften.

Hvis du ikke allerede har din biblioteksværkliste, gør du således:
Du skal bruge dit forfatter nr., som står på de års-breve, du modtager fra Kunststyrelsen. 
Hvis du ikke lige kan finde dem, kan du hente seneste års-brev her:
https://www.e-boks.com/danmark/da
1) Her logger du på 'privat' med din NemID. 
2) I din indbakke går du til 12. april 2018 og åbner 'Opgørelse af biblioteksafgift 2018' fra Slots- og Kulturstyrelsen. 
3) Dit forfatter nr. står i klummen til højre på første side.
 
Når du kender dit forfatter nr. kontakter du Kulturstyrelsen:
via mail (litt@slks.dk)
eller telefon (33 73 33 14, Tove Marie Rosdal).
Her opgiver du navn og forfatter nr. og beder dem maile dig din titelliste (værkliste). 

Derefter uploader du din værkliste til os ved hjælp af knappen 'Upload fil' nederst på siden.
----
Læs i øvrigt under 'Vejledning til enkelte felter' hvordan du optæller dine illustrationer i tegneserie-titlerne på listen:18) I mit tilfælde havde jeg allerede optalt antal illustrationer (dvs. antal ruder) i mine tegneserier, under forarbejdet til GRUPPE 3, så disse tal indførte jeg.
Hvis jeg f.eks. havde lavet web-tegneserier, som ikke stod på min biblioteks værkliste, kunne jeg have anført dem i felterne 'ej på værkliste'.
Allernederst angav jeg min værkliste-PDF med 'Upload fil' knappen (den samme PDF, som jeg angav under GRUPPE 3):


19) Hvis du ikke pt arbejder indenfor GRUPPE 4, flytter du den blå knap fra 'Ja' til 'Nej' og får så et felt til at angive dit seneste aktive produktionsår sammen med din produktion af tegneserie illustrationer (dette kan f.eks. benyttes af arvinger, som registrerer deres forældres produktion):


20) Hvis du slet ikke arbejder indenfor GRUPPE 4, flytter du også den næste blå knap fra 'JA' til 'Nej', og klikker på 'Næste':

21) Til slut underskriver du med flueben din 'tro-og-love' erklæring og tillader, at dine oplysninger registreres og opbevares. Klik på 'Næste'.

22) Inden din endelige godkendelse og indsendelse af dine oplysninger, får du en oversigt over dine indtastninger.
Her kan du også skrive evt. kommentarer.
Hvis det ser rigtigt ud, klikker du 'Godkend':

23) Til sidst ser du 'tak teksten', som også fortæller hvordan du kontakter VISDA, hvis du har rettelser til dine indtastninger:

God fornøjelse med din registrering!
Ingo Milton
6. februar, 2019
revideret
12. marts, 2019